– En flytting av bomstasjonen på Meheia er uheldig

Torsdag vedtok kommunestyret med 27 mot 14 stemmer en uttalelse om flytting av bommen på E134 på Meheia, som er nøyaktig lik uttalelsen som fylkestinget i Telemark vedtok onsdag.