-Har blitt bedre på sikkerhet

-Husk vernebriller, bruk en sikker oppskytningsplass, og la en voksen, edruelig person fyre opp nyttårsrakettene