32 utrykninger til nattbranner i Telemark

- 32 ganger i løpet av 2018 rykket brannvesenet i Telemark ut til en boligbrann midt på natten. Nå står brannhøytiden for døren igjen.