Ser du veldig godt, kan du lese denne...

Verdens mest leste bok i så små utgaver at du knapt kan se bokstavene. På Nordisk bibelmuseum i Oslo kan du se verdens minste trykte bibel og verdens minste utgave av Det nye testamentet.