Skulle til Bletoppen - ble levende snøballer

Snøen har lagt seg på Blefjell. Det fikk Karla, Lily og Simon merke tett på kroppen.