1 STILLER: Trym Innleggen Hagalia. 2 STILLER: Oddbjørn Holla. 3 STILLER: Kristoffer Venås Brenna. 4 STILLER: Norske Menn i Hus og Hytte. 5 STILLER: Notodden visekor.

– Det kjennes godt å bidra!

– Jeg er glad jeg ble spurt om å bidra til at vanskeligstilte barn og unge skal få det litt bedre gjennom aksjonen Årets Julegave. Det føles godt og riktig.
Publisert