Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har utført for rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis.

Undersøkelsen viser at 11 prosent av alle spurte har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner. 5 prosent av disse er menn og 18 prosent er kvinner.

I tillegg svarer 7 prosent at de har opplevd utrygghet, trusler, trakassering eller vold på jobbarrangementer, skriver Dagsavisen.

- Dette bør gi grunn for bekymring og vi mener arbeidslivet må ta mer på alvor de utfordringene som ligger i alkoholbruk, sier Actis' generalsekretær Mina Gerhardsen.

Hun synes andelen som trakasseres i alkoholrelaterte jobbsituasjoner er høy.

- En ting er hva du kan forvente å oppleve i drosjekøen etter en bytur lørdag kveld, men her snakker vi om situasjoner hvor du er sammen med kollegaer. På jobben skal du være trygg, sier Gerhardsen.

Hun oppfordrer NHO, LO og de andre store arbeidstakerorganisasjonene til å gjøre mer for å holde orden i egne rekker. Hun ønsker også klare retningslinjer for hvor og når det er akseptabelt å drikke alkohol på arbeidsplassen.

Både NHO og LO svarer at bruk av rusmidler i jobbsituasjoner er problematisk, men begge mener de tar problemet på alvor. (ANB-NTB)