Endring av karantenereglene i skole, SFO og barnehage er nok et bevis på at det er underbemanning i sektoren. Ansatte har blitt bedt om å brette opp ermene gang på gang i pandemien og gjøre en ekstra innsats. Det har de vist på en god og forsvarlig måte.

Forslag til nye karanteneregler har skapt frustrasjon og sinne hos våre medlemmer. Mange av medlemmene våre engster seg for å gå på jobb når de burde være i karantene dels på grunn av faren for eventuelt å bringe smitten videre til både barn og kollegaer, men også den psykiske belastningen det er å gå på jobb når du faktisk kan være smittet selv.

Fagforbundet mener at det må være like regler for alle som jobber i samfunnet. Der er stor forskjell på å være i fritidskarantene hvis du jobber innenfor helsevesenet og kan iføre deg fult smittevernutstyr på jobb og begrense pasientkontakt, og det å jobbe i en barnehage hvor du sitter med barn i nærkontakt på fanget uten noen form for smittevernutstyr.

Fagforbundet sine medlemmer og andre ansatte har strukket seg langt i den tiden vi har vært i en god stund og gjort en forskjell for barna. Alle ansatte har krav på et forsvarligarbeidsmiljø. Men endringer i rutiner, arbeidsplaner gir lite stabilitet og uforutsigbarhet for både voksne og barn. Det at de voksne i barnehager, skole og SFO ikke kan bruke smittevernsutstyr i jobben, øker risikoen og frykt for smittespredning. Vi har fått flere tilbakemeldinger på at ansatte er helt utslitt og har blitt sykemeldt av den belastningen de har blitt påført under pandemien.

Fagforbundet Vestfold og Telemark mener at første prioritet må være forsvarlig drift og at det er et trygt og godt arbeidsmiljø for de ansatte, da trives også barna bedre, og at annen prioritet på sikt må være å forbedre bemanningen i både skoler og barnehager.

Tiden er nå moden for å se på en forsvarlig bemanningsnorm og en god og strukturert vikarressurs i arbeidet med barn og unge.

Nå er det på tide at vi hyller alle ansatte i oppvekstsektoren for den jobben de gjør. Det er i fellesskap jobben blir gjort. Vi trenger alle!

Hilde Abrahamsen og Lars Gregerslund,

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet Vestfold og Telemark