Årsaken til dette er at det etter langvarig mildvær med regn og snøsmelting i lavlandet er uvanlig store svake partier der vann strømmer under isen. Dette gjelder helt opp til og med Nordland.

– På Østlandet er det skøytemuligheter under om lag 300 meter over havet, men flere har opplevd å gå gjennom isen når de har trodd at de holdt nok avstand til bekkeinnløp, sier isvarsler i NVE, Ånund Kvambekk.

Ved inngangen til vinterferien har mildværet smeltet snøen på isen opp til om lag 300 meter over havet. Det ventes fortsatt mildvær, slik at snøen på isen trolig vil smelte opp mot 500 meter over havet og gi muligheter for skøyting høyere opp hvor isen er betydelig tykkere.

– Går du litt opp i høyden på Østlandet, holder god avstand til innløp og utløp, og går på land i farlige sund, vil du kunne få flotte naturopplevelser på is i vinterferien. Men ikke glem at en feilvurdering kan medføre plumping, sier isvarsleren blant annet.

Ellers i landet er det få skøytemuligheter. Isen er enten for svak, eller snødekt. Publikum kan finne isobservasjoner på iskart.no.