NUAS: - Vi kunne opplagt vært flinkere

Direktør John Terje Veseth i NUAS innrømmer at de kunne vært flinkere til å lokke utflyttere hjem til Notodden.