Få fikset mattekravet for å bli lærer

41 ville innfri mattekravet for å bli løærer, bare 13 sto på matteeksamen etter intensivt sommerkurs.