Posisjonen tok alle utvalg

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet de Grønne hadde klart flertall for ledelsen av utvalgene.