Dette er de nye utvalgene

Posisjonen tok ledelsen i alle utvalgene, men opposisjonen fikk likevel noen faste medlemmer.