Det vedtok utvalget med de borgerliges stemmer. Det betyr mer og omfattende arbeid for administrasjonen og rådmannen. Blant annet vil de ha utredet en helt ny, felles ungdomsskole på Nesøya i tillegg til at Sætreanleggene og Hydroparken også skal utredes.

Vil ha moderne skole

– Vi kan ikke tillate oss å ha en skole alle andre kommuner har. Det er nå vi har muligheten til å skape en framtidsrettet og moderne skole som skal møte framtida, sier Torgeir Fossli etter kveldens møte. Han påpekte at Norge ville ha 10-13 000 for få lærere om få år. Da mente han at kun det beste er godt nok for å vinne de flinkeste lærerne.

Og ikke uventet var det han som fremmet et utsettelsesforslag med utredningstid for de ulike prosjektene for en ny ungdomsskole.

LES OGSÅ: Kan bli ny ungdomsskole, Ny felles ungdomsskole her?

Nesøya får skole?

Fossli argumenterte for at man må utrede framtidig skoleløsning nøye. Å ta i bruk de tre statsbyggene på Sætre falt ut av forslaget. Nå står man igjen med totalrenovering og ombygging av Sætreanleggene, full utredning av Hydroparken og ny ungdomsskole på Nesøya.

Det skal også utredes om idrettshallene på Sætre kan brukes om ungdomsskolen fortsatt skal være lokalisert til Sætre og om Bygg 60 kan brukes til gymsal om ny skole bygges på Nesøya eller i Hydroparken.

LES OGSÅ: Vil ha ny ungdomsskole på Nesøya, NUSK-lærerne vil ikke til sentrum

Hastestempel

Oppvekstutvalget satte hastestempel på arbeidet med Sætre barneskole og beordret rådmannen til å arbeide med finansiering av dette prosjektet som innebærer at det kan bli forsert. Det skal også etableres avlastningsbygg for å unngå redusert kvalitet for undervisningen og derigjennom forebygge faren for svekkelse av skoleresultatene.

LES OGSÅ: Her er de 15 alternativene

Nye runder

Vedtaket innebærer at både formannskap og bystyre får sakene til behandling.

Aps Else Aasen fremmet forslag om at NUSK og barneskolen skal lokaliseres til Sætre med oppstart for modernisering i 2013, også de ønsket midlertidige løsninger i perioden med oppgradering av Sætreanleggene. Videre foreslo hun felles barneskole for Yli, Rygi og Nordbygda lagt til Heddal aktivitetspark, samt at det skal planlegges og etableres et oppvekstsenter i Lisleherad. Forslaget ble forkastet og høstet stemmene til eget parti, SOL og Sp.