Rådmannens anbefalinger i saken rundt ny ungdomsskole ble klar nå i formiddag. Og anbefalingen er å overta og bruke deler av Næringsparken til formålet. I alt seks av bygga i Næringsparken kan tas i bruk til en ny ungdomsskole, mener rådmannen: Bygg 60, altså det tidligere Bedriftshistorisk Samling, de praktfull teglsteinsbygga 20, 25 og 30 – visa a vis videregående skole, «Norcomp-bygget», der kulturskolen holder til i dag, og Bygg 1, kontorbygget som i sin tid også ble omtalt som «brunosten».

Forutsetningen for rådmannen er at Heddal barneskole bygges på Sem, altså der Heddal ungdomsskole er i dag.

Rådmann Magnus Mathisen erkjenner at disse anbefalingene har liten støtte i høringsrunden. Han har vektlagt de faglige vurderingene i denne saken, og mener det er «trist» at de faglige vurderingene og høringsuttalelsene ikke går i hop.

Les mer i Telen på papir i morgen. Og hele den 101 sider lange nye saksutredningen fra kommuneadministrasjonen kan du lese på kommunens hjemmesider.