Møtet pågår nå og politikerne sitter i lunsjpause. Fellesforslaget fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti til kommunebudsjett for 2014 i Notodden endrer ikke på rådmannens forslag på noen vesentlige punkter, og dermed kan det seinere i dag bli vedtatt å legge ned 10 sykehjemsplasser.

Både Ap og Sol har greid å finne penger til sykehjemsplassene – og også til å opprettholde Nordbygda og Lisleherad skoler i 2014 og 2015 inntil permanente nye skolebygg står ferdig. De har imidlertid fem stemmer, mot det borgerlige flertallets seks. I flertallets budsjettforslag er to barneskoler lagt ned fra 1. august 2014.

Les mer i morgendagens papirutgave av Telen.