Det sier kommunikasjonssjef Trude Isaksen i Jernbaneverket til Telen. Både søndag og mandag hadde de folk på Notodden for å se på ødeleggelsene etter flommen, og det er liten tvil om at man har en stor og kostbar jobb foran seg. Men jobben skal gjøres, forsikrer altså Jernbaneverket.

–Før vi går i gang skal vi ha en geolog tilområdet som skal vurdere rasfaren. Deretter vil vi sette i gang med mål om å få banen i drift igjen så snart som mulig. Det må svært mye masse til, og vi vil samtidig prosjektere et bedre dreneringsanlegg i området for å unngå en tilsvarende situasjon. Nå vil vi bygge sikkert og trygt for framtiden, sier Isaksen.

Les også: Jernbanesporet henger i luften