Derfor ble det bråstopp i bakken

Vogntoget som sperret Sætrebakken i lang tid onsdag kveld fikk kjøreforbud og sjåføren ble ilagt 16 000 kroner i gebyrer i etterkant.