Gå til sidens hovedinnhold

Vi er fortsatt på sykdomstoppen

Artikkelen er over 6 år gammel

Sykefraværet i Telemark øker, og stadig flere godt voksne er sykemeldt. Nok en gang kan Notodden skilte med det høyeste sykefraværet.

I 4. kvartal 2014 var det legemeldte sykefraværet 5,7 prosent i Telemark. Dette er en økning på 3,3 prosent på ett år. På landsbasis var sykefraværet 5,4 prosent i samme periode, tilnærmet stabilt fra i fjor.

Flest kvinner

I aldersgruppen 50 - 54 år økte sykefraværet med til sammen 17,8 prosent i Telemark. Til sammenligning økte sykefraværet nasjonalt med 2,3 prosent i samme aldersgruppe. Sykefraværet var vesentlig høyere blant kvinner enn menn med henholdsvis 7,3 og 4,5 prosent. Det viser ferske tall fra Nav Telemark.

Usikkert arbeidsmarked

- Vi vurderer at den usikre situasjonen på arbeidsmarkedet har vært med på å påvirke det stigende sykefraværet. Flere lever med en usikker arbeidssituasjon og vi vet fra tidligere erfaringer at dette kan påvirke sykefraværet negativt. Spesielt viktig er det i en slik situasjon å styrke nærværet på arbeidsplassen og at den sykemeldte, arbeidsgiverne, legene og NAV fokuserer på muligheter for aktivitet så tidlig som mulig, sier direktør i NAV Telemark Terje Tønnessen i en kommentar.

Store variasjoner innad i fylket

Notodden har det høyeste sykefraværet i Telemark med 7,4 prosent etterfulgt av Nome og Hjartdal med 6,6 og 6,5 prosent. Den høyeste prosentvise økningen var i Tinn med 36,7 prosent. Det laveste sykefraværet finner vi i Nissedal og Vinje med 3,7 og 4,1 prosent.

Skjelettlidelser og psykisk helse på topp

Over 4 700 av sykefraværstilfeller i 4. kvartal i Telemark var forårsaket av muskel-/skjelettlidelser imens psykisk helseproblematikk stod for 2 490 av fraværstilfellene. Det er kun blant svangerskapsrelatert sykefravær at man finner en nedgang med -17 sykdomstilfeller, skriver Nav Telemark.

Kommentarer til denne saken