Det skriver Sykehuset Telemark HF (STHF) på sine nettsider etter at resultatene fra undersøkelsen ble presentert under en stor fagkonferanse på Bok & Blueshuset på Notodden fredag. Der fokuserte man på sammenhengen mellom alkoholbruk og somatisk helse.

Når ingen av de 11 prosentene som hadde oppgitt et helseskadelig alkoholforbruk, takket ja til en samtale med en fagperson, ble konklusjonen at et travelt akuttmottak ikke egner seg for å stille mange følsomme spørsmål om alkoholvaner. Men de ansatte gir likevel ikke opp den forebyggende strategien. Nå velger de en løsning de tror vil fungere bedre. De ser at prosjektet har økt bevisstheten rundt hvilke somatiske helseplager høyt alkoholbruk kan føre med seg. Og det å stille spørsmål om alkoholforbruk kan sette i gang tanker hos pasienter som kan føre til at de tar opp drikkemønsteret sitt til vurdering, skriver STHF.

-Vi ønsker å fortsette med å screene pasientene om alkoholforbruket deres. Men nå satser vi på å legge spørreskjemaet sammen med de papirene pasienten får utdelt på sengeposten, og så håper vi at det vil fungere bedre enn det gjorde inne på akuttmottaket, seksjonsleder for akuttmottaket, Nina J.W. Pettersen.

I en periode fra februar til september i fjor ble utdypende spørsmål om alkoholforbruk stilt til pasienter som kom inn til akuttmottaket. Notodden sykehus var ett av tre sykehus som fikk midler fra Helse Sør-Øst for å teste ut nye måter for å tilby hjelp til pasienter som har et helseskadelig forbruk av alkohol. I Norge er det ingen andre rusmidler som forårsaker flere helseskader enn alkohol. Alkohol er årsaken til et 60-talls sykdomstilstander, og det er også kjent at alkohol kan føre til risiko ved operasjon og forlenget liggetid ved sykdom, melder Sykehuset Telemark HF.