Tegnehjelp fra eksperten

Her får Lykke Meyer Erichsrud (9) profesjonell hjelp til å skape et historisk øyeblikk.