Høyre og Fremskrittspartiet vil ifølge regjeringserklæringen tillate alle butikker å holde søndagsåpent - også de som er over 100 kvadratmeter. Ikke alle ser verdien av å drive butikk syv dager i uka:

- Slik jeg kjenner senteret og de som jobber her så tror jeg nok ikke at vi kommer til å åpne dørene fast på søndagene, sier senterleder på Tuvensenteret Margit Bakken.

LES OGSÅ: HUSK-elevene kuppet Tuvensentert, Flyttet klasserommet til Tuven, Snart klart for åpningsfest

- Vi er et senter sammensatt av små og store butikker, og jeg tror nok de små butikkene ville slite med å klare å holde åpent på søndager som følge av høyere lønnskostnader og utgifter. Jeg tror også at dette med søndagsåpent først og fremst er noe man er positive til i de større byene. Jeg har ikke trua på at det ville være god butikk for oss å holde åpent hver søndag, og jeg kjenner senteret såpass godt at jeg vet det ikke er noen stor jubel for dette hos oss. Når vi holder åpent fra 10 - 20 på hverdager og 10 - 18 på lørdager så er det helt greit for de ansatte å ha fri på søndagene, sier Bakken, som tror presset om søndagsåpent først og fremst vil komme på dagligvarebutukkene:

- Vi har jo en stor Meny-butikk hos oss, og de må jo se an hva som skjerog følge opp konkurransen, men jeg har også fortsått Norgesgruppen dit at heller ikke de er spesielt positive til søndagsåpne butikker, sier hun.

- Vi kommer nok derfor fortsatt til å nøye oss med å ha søndagsåpent to søndager før jul, og lar det bli med det.

Margit Bakken er dermed på linje med majoriteten av de norske butikksjefene. En fersk undersøkelse foretatt av Norsk Ledelsesbarometer for organisasjonen Lederne viser nemlig at sju av ti butikkledere ikke vil ha søndagsåpne butikker. De frykter det vil ta fra dem fritid og gå ut over bedriftens inntjening.

– Det er viktig å få på plass et best mulig regelverk før søndagsåpne butikker blir tillatt, sier Jan Olav Brekke i Lederne i en pressemelding.
– Vi har tatt til orde for en dialog med arbeidsgiverorganisasjonene SAMFO, NHO og Virke for å få til et best mulig avtale- og regelverk for ansatte i dagligvarehandelen før vi får et politisk vedtak om søndagsåpne butikker, legger han til.
Han understreker at organisasjonen ikke aktivt har gått inn for at det skulle bli tillatt med søndagsåpent, men at de heller vil være føre var enn å rydde opp i regelverket i etterkant.  
 
Undersøkelsen viser at det Ledernes medlemmer er mest bekymret for er at de må gi avkall på enda mer fritid. Dette gjelder særlig butikksjefene, sier Stein Stugu ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer.  
 
– Hele 84 prosent av butikksjefene svarte at søndagsåpne butikker vil medføre betydelig merarbeid for dem. Fra før av er dette en gruppe som har et sterkt press på seg for å være tilgjengelig under store deler av butikkens åpningstid, og de jobber langt utover normale arbeidsuker, sier Stugu.
 
Endringene av regelverket innebærer at alle butikker som ønsker det kan holde åpent på søndager, altså ikke bare de såkalte Brustadbuene på under 100 kvadratmeter, slik det er i dag. Områdeleder for Coops medlemmer i Lederne, Hege Wold, sier at mange butikksjefer ikke vil våge å holde søndagsstengt.  
 
– Hvis konkurrenten din holder søndagsåpent går folk heller dit, og da blir den butikken etter hvert førstevalget for kundene fordi de er mer tilgjengelige. Derfor tør ingen å stå utenfor. De ønsker jo å være med på utviklingen.  
 
Butikkdød i distriktene 
Nærmere halvparten av de spurte er uenige i påstanden om at søndagsåpent vil være positivt for inntjeningen. Utvidede åpningstider sprer bare omsetningen over flere timer. Og uendret omsetning sammen med økte kostnader gir redusert lønnsomhet, forteller Wold.  
 
– Folk spiser ikke mer mat selv om butikken har utvidet åpningstid. Og dette kan gå særlig hardt ut over de små butikkene. Økte personalkostnader kan være nok til at en butikk går med underskudd, og til slutt må legge ned.  
 
Hun viser til hvilke konsekvenser dette har fått i Danmark, etter at de i oktober i fjor lempet på bestemmelsene om åpningstid. Bare ett år etter har nærmere 100 dagligvarebutikker blitt nødt til å legge ned driften, og det gjelder særlig de små butikkene i distriktene. Konkurransen fra større butikker har også rammet kiosker og bensinstasjoner.