–Fylkesmannen skal altså styre investeringene våre. Og jeg er enig med rådmannen i at den investeringen vi har vedtatt for å utbedre Sætre barneskole trolig kan gjennomføres, siden det er snakk om investeringer med sikte på strukturendringer for å få ned kostnadsnivået. Men den vedtatte investeringen på Notodden ungdomsskole tar ikke sikte på noen strukturendring. Det er en rein kostnad uten noe mål om å få ned kostnadsbildet. Den investeringen kan stå i fare når vi nå er havnet på Robek. Det nye flertallet i kommunestyret har tatt på seg et stort ansvar, mener Fossli.

Som påpeker at det er mulig å komme seg ut av situasjonen – ved å gjøre strukturendringer også på ungdomsskolesiden – og dermed trolig få lov å investere likevel.

Mister mening

Fossli konstaterer også at Fylkesmannen påpeker at Notodden ikke har anledning til å budsjettere med skjønnsmidler i hele fireårsperioden. Og han skjønner Fylkesmannen:

–Vi er jo tildelt skjønnsmidler på fem millioner kroner for å hjelpe oss ut av en vanskelig økonomisk situasjon ved å gjøre strukturendringer. Og Fylkesmannen må jo bli irritert når han ser det som blir gjort i Notodden. I stedet brukes pengene til å opprettholde et driftsnivå som er for høyt. Flertallet her viser ikke vilje til å gjøre noe med et for høyt driftsnivå. Og da mister jo skjønnstilskuddet sin mening, mener Fossli.

Advarte

–Det var jo nettopp dette vi i H, V og KrF advarte mot i budsjettdiskusjonen. Også rådmannen. At vi var på full fart inn i Robek. Og det har skjedd – etter bare en måned, fortsetter han.

I formannskapet i går snakket han igjen om å gå til kutt i driftsnivået, bringe balanse mellom inntekter og utgifter, i forbindelse med en helt annen sak. Og følte at han ble oppfattet som en provokasjon.

–Og bare en time etterpå kom altså dette brevet fra Fylkesmannen om Robeklista, konstater Venstre.-politikeren.