Oppvekstutvalget skal altså behandle saken i morgen tirsdag, og anbefalingen er blant annet å samle Heddal og Notodden Ungdomsskoler i Hydroparken, bygge ny Heddal barneskole i dagens Husk-lokaler på Sem og å bygge Notodden barneskole på Sætre.

Samt å legge ned Yli og Lisleherad skoler allerede om et halvt år og å flytte elevene midlertidig til Rygi og Tinnesmoen.

LES OGSÅ: Kan bli ny ungdomsskole, Vil legge ned Yli skole nå, Vil ha ny ungdomsskole på Nesøya

LES OGSÅ: Privatskole også i Lisleherad?, Åpner for skole på Vidarvoll

100 sider

Dette er de 14 andre alternativene som er behandlet i den over 100 sider tykke nye skolerapporten fra kommuneadministrasjonen:

 • Beholde alt som det er. Skal elever og lærere få samme standard vil de bygningsmessige utbedringene settes til 15 000 kroner kvadratmeteren og netto koste kommunen nesten 12 millioner kroner mer enn dagens drift.
 • Notodden ungdomsskole (NUSK) på Vannfronten, Notodden barneskole (NBS) på Sætre og Heddal barneskole (HBS) på Vidar. Det vil også koste nesten 12 millioner kroner mer enn dagens drift.
 • NUSK i Statsbyggs skolelokaler på HiT, NBS på Sætre, HBS på Vidar. Prislapp: 10 mill. ekstra i året.
 • NUSK på Vannfronten, NBS på Sætre, HBS på Rygi. Pris: Pluss 8,5 millioner.
 • Beholde alle skolene. Modernisere for 10 000 kroner kvadratmeteren (i stedet for 15 000 kroner det vil koste for å bringe alle byggene opp på topp standard). Pris: Pluss 8 millioner i året.
 • Felles ungdomsskole på Sem, NBS på Sætre, HBS på Vidar. Pris: Pluss 7,9 millioner i året.
 • NUSK i HiTlokalene, NBS på Sætre, HBS på Rygi. Pris: Pluss 7,9 millioner i året.
 • Felles ungdomsskole på Vannfronten, NBS på Sætre, HBS på Rygi. Pluss 6 millioner i økte driftsutgifter i året.
 • Felles ungdomsskole på Sem, NBS på Sætre, HBS på Vidar. Pluss 5,9 millioner i året.
 • Felles ungdomsskole i Hydroparken, NBS på Sætre, HBS på Sem. Pluss 5,9 millioner kroner i året. Dette er rådmannens anbefalte forslag.
 • NUSK og NBS på Sætre, HBS på Vidar. Pluss cirka 5,5 millioner kroner. Dette er det alternativet som trolig har mest tilhengere i høringsrunden-
 • Felles ungdomsskole i HiT-byggene, NBS på Sætre, HBS på Sem. Pluss 5 millioner i året. Rådmannen omtaler dette som et mulig alternativ til sitt primærforslag.
 • Beholde alle skolene og pusse opp for beskjedne 5000 kroner kvadratmeteren. Driftskostnadene vil øke med 4,5 millioner kroner i året.
 • NUSK og NBS på Sætre. HBS på Rygi. Pluss 3,7 millioner kroner i året.
 • Felles ungdomsskole og NBS på Sætre, HBS på Sem. Det vil øke driftskostnadene med litt over 3 millioner kroner i året – og er det billigste alternativene av alle de 15 som er utredet for ny skolestruktur i Notodden.


NB: Rådmannens beregninger over netto økte kostnader er altså renter og avdrag på investeringer minus eventuelt effekter på lønnskostnader.