Fengsel og kraftig bot etter bytur

Artikkelen er over 5 år gammel

24-åringen fra Hjartdal kommune gjorde det meste galt natt til 2. juni. Nå må han i fengsel og ut med solide 65000 kroner i bot.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Mannen ble nemlig stoppet av politiet i Storgata på Notodden klokken 03.50 natt til den 2. juni. Da hadde han mye å svare for. For det første var han ikke edru. Mannen hadde i tillegg heller ikke gyldig førerkort. Det hjalp heller ikke på situasjonen at han først forsøkte å oppgi falskt navn til politipatruljen som stoppet han.

Dermed ble han anmeldt for samtlige tre forhold som han nylig måtte stille i retten for åsvare for.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at straffen skulle settes til fengsel i 25 dager samt en bot på kroner 75 000,-, subsidiært 15 dager i fengsel. Videre ble det begjært dom på sperrefrist for adgangen til å erverve førerett for en periode på 2 år.

24-åringen avga en uforbeholden tilståelse i retten, og saken kunne dermed pådømmes som en tilståelsessak, men retten minner i dommen om at tilståelsen ikke hadde noen betydning for oppklaring av saken idet siktede ble pågrepet på fersk gjerning.

– Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier streng reaksjon for kjøring i påvirket tilstand. Kjøring i ruspåvirket tilstand skaper trafikk- og ulykkesrisiko for fører og andre medtrafikanter. Siktedes påvirkningsgrad under kjøring tilsier isolert sett at ubetinget fengsel og bot skal idømmes, heter et i dommen, der det også vektlegges at kjøringen fant sted i tettbebygd område i Notodden sentrum.

– Kjørestrekningens lengde blir av mindre betydning, sett hen til at kjøringen skjedde i sentrumsområder, skriver dommeren, som konkluderte med at politiets straffeforslag var passende og kom fram til at 24-åringen skulle dømmes til fengsel i 25 dager.

Bøtenivået ved promillekjøring skal som utgangspunkt utmåles til 1 ½ ganger brutto månedslønn, noe som i dette tilfellet endte med en bot på 65 000 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel.

I tillegg vil han tidligst få retten til å få førerkort 2. juni 2014, altså om to år fra den dagen promillekjøringen fant sted.
 

Artikkeltags