Bettan + Notodden Bymusikk = fantastisk!

I sin glitrende kjole, sang Elisabeth Andreassen inn det nye året sammen med Notodden Bymusikk – noe som bymusikken for øvrig har gjort de siste 36 årene.