– Notodden, vårt hovedkvarter!

Industrigründer Jørn Markar i Kongsberg Cable Systems.

Industrigründer Jørn Markar i Kongsberg Cable Systems.

Artikkelen er over 4 år gammel

– Jeg vet ikke, jeg, om denne byen helt skjønner hva den har å by på. Historisk sett er dette en gründerby og det har den kraft i seg til fortsatt å være. Mye hviler på lokalt engasjement og tilrettelegging.

DEL

Jørn Markar. Merk navnet. Han har flyttet til Notodden og leder det nyetablerte Kongsberg Cable Systems A/S fra det nyeste bygget i den historiske Hydroparken hvor Sam Eyde og Birkeland skapte revolusjonen Norgessalpeter.


Han starter med et sitat fra Peer Gynt for å illustrere: – ”Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det!”

– Klyngen av teknologibedrifter og kompetansen her gjør at dette er det perfekte sted for å industrialisere den nye kabelen vår, sier han og har sin spesialkonstruerte kabel med i kofferten til Notodden. Teknologien han representerer kalles ”Z technology” og er en ny type intervensjonskabel (se faktaboks til høyre).

Opp mot 100 ansatte?

Han bruker sykkel til jobben og håper han kan dra mange til byen. Intensjonen er flere produksjonslinjer når prototypen er klar i bygget til tidligere Becromal. 40, 50, 60, kanskje 100 kan i løpet av 2016 få jobb i den nye bedriften. Han ønsker seg leiligheter i sentrum og et offensivt politisk miljø som nå satser på det teknologiske miljøet som har utviklet seg med Sperre, Straand, Buen, Berget og alle de andre som har grepet mulighetene. Han tror det kan bli flere teknologibedrifter på grunn av stabil arbeidskraft, sentral beliggenhet i forhold til Kongsberg og de gode kommunikasjonene. Han trekker spesielt fram flyplassen.

Opptatt av tid

I visittkortmappa har han alle verdens store oljeselskaper. Og deres interesse. Slike kunder er opptatt av tid. De har sine egne fly og vil gjerne flys inn til Notodden framfor å vente på flyplasser. Notodden har også en «rå» busskommunikasjon.

– Alt ligger til rette for at Notodden skal lykkes. Dere trenger leiligheter nå, det finnes jo ikke et tilbud. Det er en urovekkende svakhet, mener Markar, som har jobbet med teknologi internasjonalt i mer enn 20 år. Kabelen han har med seg til Notodden er utviklet i Tyskland og er unik i verdenssammenheng fordi den er vevd på en unik måte rundt den strømførende kjernen.

Vil skape revolusjon i bransjen

Kabelen vil skape en revolusjon for oljeselskapene fordi dagens kabler har en rekkevidde på 9,3 kilometer nede i oljereservoarene, mens kabelen til Kongsberg Cable Systems har en rekkevidde på 21 kilometer. Den trekkes fram av en liten «traktor» nede i horisontale borehull i oljereservoarene og har med seg måleinstrumenter for trykk og temperatur som gjør det mulig å søke seg fram til mer olje og gass.

– I Danmark tar man opp 26 prosent av oljeressursene, men med denne teknologien vil det være mulig å hente opp 46 prosent. Det betyr milliarder av kroner, og når vi vet at det er 950 000 borehull i verden og at det bores 90 000 nye hull på verdensbasis, forteller dette noe om potensialet for merinntekt for selskapene. Dagens kabler har begrensninger på hvor mye strøm de kan tilføre slike operasjoner, vår kabel har ikke en slik begrensing. Dessuten tar det 16 timer å få dagens kabler ned og opp av borehullene, vår bruker tre timer. Slikt er av stor betydning for oljeselskapene, sier Markar.

White book

For øvrig er bedriften og andre bedrifter på Notodden nå med i olje- og teknologibransjens «White book» – en bok som lister opp interessante bedrifter for bransjen. Kongsberg Cable Systems leverte i går tre nye søknader om verdenspatenter. Spennende!
Og ikke nok med det. Onsdag ble det holdt pressekonferanse i Tyskland om at de har funnet en stållegering som har 40 prosent lengre levetid enn dagens kabler. Belastningen på kabelen er nemlig stor på grunn av ofte høyt svovelinnhold i bergartene i reservoarene. Og vi fortsetter: En vanlig kabel strekker seg 1,35 meter pr. km, den nye kabelen bare åtte centimeter og minimaliserer faren for brudd på kabelen. Dette betyr betydelige reduserte kostnader. Og Markar er opptatt av at kabelen ikke skal prise seg ut av markedet.

– Nei, dette er vi bestemte på og vi kjører samme pris som dagens kabler. Det vil sammen med de langt bedre egenskapene gjøre oss markedsledende, mener Markar. Han eier bedriften sammen med Werner Haberkamp og Anne Marie Sørensen, som inviterer til lokalt eierskap fordi lokal forankring er viktig.

Skal være hovedkvarteret

Notodden skal være hovedkvarteret. Det står fast, men da må også det politiske miljøet i Notodden være med. Ordfører Jørn Christensen er opptatt av dette og ser det som helt nødvendig at det ikke er partipolitiske skillelinjer i spørsmålet om å skape arbeidsplasser og ny vekst med base i de mulighetene som nå åpner seg. De må gripes.

– Ja, jeg ser det som helt nødvendig at vi nå gjør det vi kan for å skape nødvendig infrastruktur for dem som ønsker å etablere seg på Notodden. Denne muligheten må ikke skusles bort. Dersom denne eller andre bedrifter melder et behov for industrilokaler, må vi vekke det sovende selskapet Notodden Industriselskap til live igjen slik at nye, tidsmessige lokaler kan skaffes raskt og effektivt, sier Christensen.

Optimal velkomst

Velkomsten til Notodden har så langt vært optimal. Markar roser NUAS og direktør John Terje Veseth og Innovasjon Norge i Telemark og Buskerud. Innovasjon Norge ba selskapet om å hente denne teknologien til Norge. Notodden ble valgt av selskapet selv. Noen av Årsakene: Teknologimiljøet åpner for samarbeid, NUAS er en motor, Nopro og NAV har vært og er på tilbudssiden for å kvalifisere arbeidskraft, kommunikasjonen mot Oslo, Bergen og Stavanger og nærheten til miljøene på Kongsberg. I sum betyr dette at Notodden skal være hovedkvarteret for en bedrift som ventelig vil måtte etablere bedrifter også i andre land.

Samspill er viktig

Jørn Markar er klar på at samspill i puslespillet er nødvendig.

- Politikerne sitter med mange brikker.  Vi tar ansvar for våre og jeg regner jo med at politikerne nå også ser hvilke muligheter denne byen har. Bestefaren min eksporterte is til England, faren min var med på å skape frysere ved Zanussi og ødela markedet til bestefar. De som ligger i forkant av utviklingen, vinner. Det er det vi forsøker å gjøre, sier Markar.
- Som ordfører mener jeg det er helt sentralt at NUAS til enhver tid har tilgang til nødvendig forvaltningskapital. NUAS er kommunens talerør mot investormiljøer og andre som vurderer å etablere virksomheter i Notodden. Kampen blant kommunene om å få etablert virksomheter i nettopp sin kommune kommer til å tilspisse seg markant. Da er det viktig at vi ikke står igjen på perrongen når togene går, mener Jørn Christensen, oppriktig spent på fortsettelsen.

Den kan bli oppløftende.

Artikkeltags