-Mange gårdeiere er passive

-Utenbys gårdeiere er en utfordring. Jeg tror ikke de ser verdien av å ruste opp sentrum og skape liv i byen. Det er en seig og treg materie å jobbe med.