Det skal bli lysere langs Industripromenaden

– Belysning langs en turveg som Industripromenaden er et viktig identitetsskapende element, som i tillegg bidrar til økt trygghet, lesbarhet og opplevelsesverdi for dem som ferdes langs promenaden.