Eierne ser for seg at flere helserelaterte virksomheter kan samlokaliseres i Bygg 1 og Bygg 2. Bygg 1 er det som i Notodden kalles for «Brunosten», mens Bygg 2 er der Notodden Kulturskole holdt til før de flyttet til Bok & Blueshuset.

LES OGSÅ: Ambulansetjenesten får nybygg til 12 mill, Stor frustrasjon, - Ambulansetjenesten må styrkes, ikke svekkes!, 113-linjene overføres til Telemark

Ideell plassering

–Vi tok først kontakt med Hydroparken for å se etter mulige lokaliseringsløsninger. Vi må gjøre noe med de forholdene vi har i dag, og en lokalisering her er egentlig ideell for oss med tanke på lokalisering sett opp mot responstid, sier leder for ambulansetjenesten på Notodden Oddbjørn Hagen, som torsdag fikk se skisser for løsninger signert Søndergaard Rickfelt.

Brukernes beste

– Vi mener vi her kan presentere en løsning til brukernes beste. Byggene ligger sentralt plassert, med god parkering og kort vei til offentlig transport. Vi har allerede bedriftshelsetjenesten i Bygg 1, og har plass både til legekontorer og eventuelt legevakta, sier daglig leder Per Kristian Lundquist og eiendomsforvalter Trine Lise Myrengen i Hydroparken, som viste rundt i lokalene torsdag.

Gevinst

– Vi ser helt klart en gevinst ved å ligge nær legevakten, og må samtidig ned i responstid. Det vil vi gjøre ved å komme ned hit i sentrum. Dette er såpass interessant for oss at vi vil jobbe videre med dette. Vi ønsker å leie framfor å eie, og håper vi kan lande på en løsning vi kan gå videre med før sommeren, sier prosjektleder Leif Røsholt ved Prehospital klinikk, Sykehuset Telemark.

–Det å ha en ambulansestasjon på en næringseiendom ser jeg heller ikke som noe problem. Det har vi også flere andre steder i Telemark, legger han til.

Legevakta?

Hvorvidt legevakta og eventuelt også noen av byens fastlegekontor ser det som interessant med en samlokalisering er foreløpig mer uvisst. Legevakta var riktignok med på befaringen i går, men har ikke det samme behovet for nye lokaler.

–Vi har i dag gode lokaler på sykehuset, men har også en god og viktig samhandling med ambulansetjenesten som kan bli en utfordring når de flytter. Det er hele tiden viktig å tenke helhet og hva som er best for pasienten, sier virksomhetsleder for legevakta, Ingrid Helene Smeland.

Kort vei

Oddbjørn Hagen mener det er både fordeler og ulemper for legevakta å ligge ved sykehuset:

– I mange byer er legevaktene ikke samlokalisert med sykehuset. Legevakten og ambulansetjenesten har slik jeg ser det en stor grad av fordel å ligge sammen. Jeg hadde også sett at legekontorene hadde havnet her, for en del av byens legekontorer er vanskelig tilgjengelige for oss, sier Hagen.

–Nå vil vi se nærmere på kostnadene for å optimalisere bygget for ambulansetjenesten slik at vi kan anslå en leiepris. Vi mener som sagt at plassen er ideell for dette, sier Lundquist.