Unge gamlinger

Ikke bare for «oldiser»: – Skoland er slett ikke bare for dem som er rundt 80 eller mer, sier Gunn Karin Slaaen Rørvik og Svein-Helge Næset, og lanserer nytt tilbud til «unge gamlinger» på 60+.

Ikke bare for «oldiser»: – Skoland er slett ikke bare for dem som er rundt 80 eller mer, sier Gunn Karin Slaaen Rørvik og Svein-Helge Næset, og lanserer nytt tilbud til «unge gamlinger» på 60+.

Artikkelen er over 3 år gammel

– Opplegget «Lyst på livet» er rettet mot de på 60 og oppover, sier Gunn Karin Slaaen Rørvik.

DEL

– Det er folkehelseinstituttet som står bak opplegget, som går på å etablere grupper som samles seks – sju ganger over en åttemåneders periode, sier Slaaen Rørvik, daglig leder ved Skoland aktivitetshus.

Aktuelle temaer

– Hvordan foregår opplegget?

– Når gruppene er etablert samles de en gang i måneden. Der tar de opp aktuelle temaer, gjerne med innleid foredragsholder, og så samtales det om temaet etterpå.

– Hva slags tema er det snakk om?

– Utgangspunktet er de fire hovedelementene i opplegget. fysisk aktivitet, ernæring, trygghet hjemme og ute og sosialt aktiv i et fellesskap.

– Her kan det da bli temaer som trygghet i hjemmet med foredrag om brannvern, eller kanskje hvordan man unngår uhell i hjemmet og liknende. Tanken er at det skal være temaer som engasjerer og som er nyttige i hverdagen, sier Svein-Helge Næset, en av dem som arbeider aktivt for prosjektet, og for å vitalisere Skoland aktivitetshus i samarbeid med daglig leder.

Start i høst

– Vi tar sikte på i hvert fall to grupper, en for menn og en for kvinner, og hvor vi også legger opp til felles samlinger, sier Gunn Karin Slaaen Rørvik som tar sikte på oppstart tidlig i høst, og oppfordrer interessert til å melde seg hos henne.

Artikkeltags