Forrige torsdag 2. mars, ble det arrangert foreldrekveld om ungdom og rus ved Bok og Blueshuset på Notodden. Mens elevene i løpet av skoledagen jobbet med spørsmål rundt rus, ble Bok og Blueshuset om kvelden fylt opp med foreldre, samt flere andre bidragsytere som politiet, organisasjonen Rocket Man og ikke minst Gyril Tuvik «mammaen til Jens» som delte sin sterke historie med publikum.

Og dette temaet- rus og ungdom – kunne ikke vært mer aktuelt. I en tid og i et samfunn hvor narkotika blir mer normalisert, og holdninger til illegale rusmidler har endret seg og blitt ganske liberale i forhold til hva det har vært, var den dagen veldig viktig for elevene, men også foreldrene. Ja, ungdommer er nysgjerrige, og slik skal det være. Men å få vite hvor farlig rus er, demper ikke nysgjerrigheten på å prøve rus, fikk vi erfart og hørt. Når det gjelder foreldrene – meg inkludert - ble de to timene på kvelden én av de mest givende, sterke, følsomme og uforglemmelige kveldene vi har deltatt på de siste årene.

Foreldrekvelden var svært lærerik, og vi tilegnet oss mer kunnskap om et svært viktig tema som berører absolutt alle: For det første, de viktigste forebyggende tiltakene mot rusmiddelbruk, er at man får nyansert informasjon om rus og om skyggesidene med illegale rusmidler og alkohol, samt av vi foreldrene må tørre å snakke om rus og være gode rollemodeller. Dernest, hvem som helst kan være skikkelig uheldig. Dette fikk vi hørt av de to mødrene som mistet sine kjære sønner til rus og som delte sine sterke historier med publikum. Det ble mange tårer for alle som var til stede både under og etter mødrenes foredrag.

Med to barn på 9 og 13 år, har jeg vært veldig bekymret med rusproblematikk blant unge. Og slike bekymringer skal aldri forsvinne, dessverre; Dette tror jeg samtlige foreldre kan være enige i. Men, etter den kvelden, har jeg blitt betrygget og forsikret på om at Notodden er og skal være en trygg by å vokse opp i. Dessuten, det er ikke bare vår fylkesordfører Terje-Riis Johansen og vår kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik – som ellers besøkte Notodden og Notodden videregående skole forrige mandag 27. februar – som er veldig stolte av vår videregående skole på Notodden. Denne stoltheten føler jeg også. Ikke bare som varaordfører, men også som innbygger i Notodden og pappaen til to barn i barneskolealder og som veldig sannsynlig skal gå på en nær, trygg og god videregående skole her på Notodden om noen år.

Avslutningsvis, ønsker jeg å rette en stor takk til alle involvert og som har bidratt til et veldig vellykket arrangement, men spesielt til våre flotte, nysgjerrige og dyktige elever på Notodden videregående skole for et utrolig viktig budskap de formidlet og levert på en strålende måte.

Vennlig hilsen av en STOLT varaordfører i en by som skal være trygg for våre barn,

Nuno Marques