– Det er ikke alle som vil gå oppover

For åttende gang går Finn Smedstad i bresjen for en langtur i regi Notodden Turlag.