– Sammen kan vi ta byen vår i bruk

– Sammen kan vi skape et kreativt fellesskap, bruke byen, skape botrivsel og bolyst. Nye arbeidsplasser kommer. Sammen kan vi tiltrekke oss nye innbyggere.