Det framkommer i media at det foreligger videre utbyggingsplaner for Notodden Lufthavn. Planene bærer preg av optimisme i lufthavnledelse, styre og fra politikere. Lufthavnledelse og styre er satt til å drifte og utvikle flyplassen og har i så henseende gjort en god jobb, men er realismen ifbm kommende planer sett på med argusøyne? Savner vinkling der det fra media, politikere og bevilgende instanser blir stilt spørsmål vedr. bruk av fellesskapets midler.

Tar et tilbakeblikk ut over Notodden Lufthavn om optimisme/realisme ved etablering av flyplasser.

Geilo/Dagali lufthavn midt i smørøyet for turisttrafikk, optimistisk utbygd og rutetrafikk fra 1986 med 1300 meters rullebane, trafikken var minimal og for å få mer trafikk med større fly ble rullebanen utvida til 1800 m i 1988. Sitat fra nettinfo:"Flyplassen ble utvidet, men oppnådde aldri den trafikken som datidens eierkommuner Hol og Nore og Uvdal ønsket. I 1992 uttalte kommunene at byggingen av flyplassen hadde slått feil, og med under 1 000 reisende passasjerer per år var flyplassen blitt et pengesluk". Ved oppstarten av rutetrafikken blei det også satt opp flybuss fra Geilo til Dagali og noen måneder etter blei det en tur med småfly til Dagali. Her står bussjåføren klar til å ta imot flypassasjerer. Ved spørsmål om belegget på bussruta var svaret "Eg har enno ikkje hatt med ein einaste passasjer", et snev av realisme. Offentlige instanser ga opp flyplassen i 2003, den ble lagt ut for salg i 2019 som endte opp med en økonomisk fadese for daværende eier Hol kommune. I dag er rullebanen delt i 2 med motorsportaktiviterer i den ene enden og hobbypiloter i den andre.

Fagernes lufthavn, enda et smørøye for turisttrafikk, åpna i 1987, drifta av lokale interesser, overtatt av Avinor 1996. En rekke forskjellige flyselskaper forsøkte både rute og chartertrafikk. Avinor klarte ikke å få lokale aktører til å overta igjen og lufthavna blei stengt i 2018. Flystripa ligger der, brukes av en og annen småflyutøver. Tårnbygg og et eksemplarisk arkitektonisk terminalbygg står dessverre tomt, til ingen nytte.

Moss lufthavn, Rygge. Åpna for sivil trafikk i 2007 og blei en konkurrent for Torp Sandefjord og Gardermoen. I toppåret 2013 var det 1,9 millioner passasjerer på Rygge, en formidabel utvikling. Politiske beslutninger gjorde at aktørene ga seg og i 2016 blei den sivile delen nedlagt. Det jobbes med gjenåpning, men den utsettes og utsettes.

Gullknapp flyplass, Arendal. Utbygd litt etter litt over flere år. Optimistiske tanker om rutetrafikk og chartervirksomhet. Ytterligheten for politisk ønske var direkte rute Arendal – Tel Aviv, Israel. Det var store aktører i sving, holdne Arendal Fossekompani, Arendal kommune, Froland kommune etc. Investeringene i flyplassen blei intensivert og i 2017 blei flyplassen offisielt åpna med snorklipp, brask og bram, etter hvert også med AFIS betjent tårn til flygeinformasjonstjeneste. Det var også intensjonsavtale med flyselskap om rutetrafikk. Realismen seig etter hvert innpå, det kom hverken charter eller rutefly. AFIS, lufttrafikktjenesten blei nedlagt i 2021. Flyplassen brukes nå til dronetesting, OSM Aviation Academy sin flyskole og hobbypiloter.

Geiteryggen Skien, velkjent historie for de fleste, nedlagt som ruteflydestinasjon.

Notodden lufthavn hadde en vel fungerende rute til Bergen. Belegget på ruta blei i hovedsak brukt av offshore personell med majoriteten av reisende fra Notodden og Tinn pluss en og annen slenger fra Kongsberg. Dette var en god transport som undertegnede brukte så lenge ruta var i drift. Etter hvert blei vi passasjerer gråere i håret og med avgang mot pensjon. Rekrutteringen var til stede, men dessverre ikke nok til å dekke frafallet av eldre. Dette så både Bergen Air Transport og etterfølgende Airwing og dessverre opphørte ruta å eksistere.. Det skrives at næringslivet ber om ruter, men for Bergensruta glimret personell fra tradisjonelt næringsliv med sitt fravær. Belegget på Bergensruta var de siste åra ned til grovt 2500 passasjerer, et grovt snitt på ca 6 passasjerer pr avgang. Flyselskapet Air Leap skulle overta ruta med en 33 seters maskin med 2 daglige avganger til Bergen iflg Telen av 9. mars 2020. 66 passasjerer i daglig kapasitet til / fra Bergen. En smule optimistisk. Når Air Leap ble presentert og fram til dd var eller er det ingen terminal tilgjengelig for passasjerer, terminalrommet som var med plass til 12 passasjerer er nå overtatt til annet formål.

PFA, Pilot Flight academy blei etablert og utvikla til å bli en profesjonell, god skole for framtidige piloter. Flyplassen blei utvida i lengde og bredde for store verdier for å unngå stengte vegbommer ved trening. Nye eiere av PFA har nå snudd ryggen til Notodden og samler sin virksomhet tilbake til hovedbasen i Sandefjord. Det er synd da dette var en bedrift med lokalt tilsnitt og interessant å følge med på fra sidelinja.

For å etablere rutetrafikk og evt. chartervirksomhet på Notodden lufthavn må det etableres en ny terminalbygning med fasiliteter retta mot dette. Det er uttalt ønsker om fly med 150 passasjerer. Dersom vi sammenligner med terminalbygningen på Fagernes må det grovt regna settes opp et bygg på 1500 - 2000 m2 i tillegg til parkeringsplasser, riving av bygg, sikring etc. Det kan også stilles spørsmål om luftfartsmyndighetene i framtida godtar kryssende fylkesveg eller om denne på sikt må legges om med ny bru. Et annet forhold fra nåværende konsesjon er støy og støyforebyggende tiltak. Støysoner er oppretta på bakgrunn av støy fra et småfly, Diamond DA40. Det er pr dd ikke satt i sving pålagte støyforebyggende tiltak av Notodden kommune. Dette gjelder for drøyt 100 boliger. Så må det stilles spørsmål til om sona må utvides mtp 150 seters jetmaskiner og et helt annet støybilde. Økonomiske utfordringer ulmer imot framtida.

Hva skjer med ENNO om det ikke blir etablert flyruter og chartervirksomhet med store passasjerfly? Vil flyplassen bli nedlagt? Nei, rullebanen med fasiliteter ligger der, FTN, Flyteknisk Notodden vil fortsatt få sine flykunder ned og opp, likeså Edge Performance. Andre tekniske virksomheter kan etableres. Flyskole og flyklubber likeså.

Som oppvokst i enden av rullebane 30 og innehaver av flysertifikat siden 1982 er flyinteressen til stede, men det er en gryende undring om utbyggingsplaner, og om Notodden kommune har en økonomisk ryggrad til kommende investeringer. Om det kommer tilskudd fra stat og fylke må det være lov å stille spørsmål om dette er vel anvendelse av felleskapets midler. Det ligger nok ikke helt i kortene at Notodden lufthavn blir et nedslagsfelt for turisme til Hallingdal og Gautefall slik det er beskrevet i planer. Hallingdal, Valdres og Numedal har forsøkt seg på å fly inn turister før. Optimismen slo ikke til. Realismen tilsier også at Torp Sandefjord er mer hensiktsmessig mtp turisme mot Gautefall. Oslo Gardermoen vil nok være innfallsporten for evt. turisttrafikk til Hallingdal sammenlignet med Notodden. Sjekk vegstandarder og lengder. Verdensarven vil neppe tiltrekke seg publikum via Notodden lufthavn, men det får evt. bli en annen historie.