Fra Sigrid til Iron Maiden på kulturskoleavslutningen

Det blir en klisjé – men det spirer og gror i den lokale musikkverden. Beviset er de 13 innslagene på kulturskolens sommeravslutning.