Veianlegg blåser opp husprisene

De siste dagene er det nye krysset på Skilrud igjen blitt åpnet for vanlig ferdsel. Her er det også anlagt 400 meter gang- og sykkelveg. Noe som er en medvirkende årsak til at husprisene i området har skutt i været.