Hittil i år har 50 graver blitt slettet

I Notodden kommune er det rundt 7 000 graver som det kreves festeavgift for, hvis festeavgiften ikke betales, kan graven slettes etter utløpt fredningstid/festetid og benyttes til andre. I år har ingen graver blitt slettet grunnet manglende betaling.