Fra Peterskirken i Roma - til flygelet i Notodden kirke!

De synger hvert år i Peterskirken i Roma - etter invitasjon fra Vatikanet. Lørdag synger St. Halvard-guttene fra Oslo, sammen med jazzpianist Tord Gustavsen, i Notodden kirke. Og det var flygelet her som lokket Gustavsen og det bereiste koret til Notodden. Den gode flygelkvaliteten.