Fyller skoleuken med film

Det står film på timeplanen de neste dagene på skolene. Gjennom hele grunnskolen får elevene innblikk i flere sider av filmbransjen.