Redningsaksjon for rødlistede tradisjoner

Noen håndverksteknikker er i dag så sjeldne at de står i fare for å bli glemt for alltid. Det vil husflidslagene i Telemark og Buskerud forhindre.