Notodden Høyre har et klart og tydelig ståsted i sin sentrumsstrategi: Notodden sentrum skal være et sentrum for alle, og et sted innbyggere i alle aldre skal trives og ha glede av.

Det innebærer at man må finne en god balansegang mellom gode bomiljø, næringsutvikling og aktivitet i gatene, som igjen betyr at vi må ha noen felles retningslinjer for hvordan vi skal leve sammen i sentrum.

Vi politikere har et tydelig ansvar for innbyggernes helse og botrivsel, og hvis vi vil ha en inkluderende og levende indre bykjerne, så må vi gjøre tiltak som direkte ivaretar dette. De nylig vedtatte endringene i politivedtektene er ett skritt, men vi opplever at det i praksis ikke gir sentrumsbeboerne den natteroen de etterspør og krever.

Rådmannen og politiet har gitt tydelige råd og uttalelser om tiltak for å redusere den dokumenterte helseskadelige støyen i Storgata nattestid, men det politiske flertallet har stemt ned løsningene som til nå har blitt foreslått. Det bor 7-800 mennesker i sentrum i dag som må tas på alvor. Da må vi snart finne løsninger for sentrum og Storgata. Politiet og rådmannen har anbefalt nattestenging, og dersom vi sammen ikke kan finne andre gode løsninger, så støtter vi det. Denne saken må løses nå!

Notodden Høyre vil fortsatt jobbe aktivt og bredt for å finne løsninger som gjenspeiler ambisjonene våre for sentrum: Notodden sentrum skal være et sentrum for alle, og et sted innbyggere i alle aldre skal trives og ha glede av.