- Dette blir en stor opplevelse

- Guttene trenger all den støtte de kan få, og Rallarberget vil bidra med liv og røre på Intility Arena.