- Vi ser ferdige ut etter 0-2

- Det bekymrer meg at vi ikke klarer å sette inn en sluttspurt. Vi har tid nok på 0-2.