Forsvaret ønsker flyplassen som øvingsbane

Den velkjente brumminga fra Hercules-fly kan bli vanlig ved Notodden flyplass. Forsvaret signaliserer at de ønsker å bruke flyplassen som øvingsbane for sine fly.