Søker om skjenkebevilling til ølhundene

Gjester som overnatter på den offisielle bluescampen vil i år få tilbud om servering inne på campingområdet på Nesøya.