Kutter ut knutepunktordningen

Notodden Blues Festival - Robert Plant i Hovigs Hangard - fredag.

Notodden Blues Festival - Robert Plant i Hovigs Hangard - fredag. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Statsbudsjettet legger opp til at Knutepunktordningen opphører i sin nåværende form.

DEL

Dermed går det slik en tidligere budsjettlekkasje antydet og som festivalleder Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival fryktet.

Regjeringen foreslår at all støtte videreføres på dagens nivå i 2016. Kulturrådet har fått i oppdrag å utvikle en mer dynamisk og differensiert festivalordning i dialog med feltet. 13 av 16 knutepunktfestivaler overføres til Norsk kulturråd, Kortfilmfestivalen i Grimstad legges under Norsk filminstitutt mens Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge beholdes under Kulturdepartementets budsjett.
Notodden Blues Festival kom inn under knutepunktordningen i 2007. Tilskuddet i 2015 er 2,7 mill. kroner. Festivalen foreslås overført til Norsk kulturråd.

- Vi vil ha en mer dynamisk ordning under Kulturrådet der vi styrker kvalitet og utvikling av festivalfeltet i alle regioner, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding og fortsetter:

- 13 av 16 tiltak i ordningen er foreslått lagt til Norsk kulturfond, og vil fortsette de samme bevilgninger i 2016 som i år. Kulturrådet vil i mellomtiden videreutvikle festivalstøtteordningen. Det vil også være mulig og videreføre de eksisterende avtalene mellom staten og fylkeskommunene til neste år.

Artikkeltags