Fagforbundets medlemmer ved Heddal barneskole er sterkt i mot å dele opp skolen i 1-4 trinn på Rygi og 5-7 på Heddal ungdomsskole.

Fagforbundets medlemmer stiller seg fullt og helt bak Utdanningsforbundet i denne saken.

Vi ønsker også at man nå kan velge bærekraftige løsninger for fremtiden og se på hele skolestrukturen i Notodden kommune. Hadde man brukt like mye tid på innholdet i skolen, som strukturen, så hadde Notodden kommune og Heddal vært attraktiv for tilflytning av barnefamilier.

Slik blir det ikke nå.

De flytter ikke hit pga flyplass, verdensarv eller eller lekeplass på Torget.

De leser seg opp på skole og barnehagetilbud.

Vi har hele tiden valgt å tro at det skulle bli bedre på sikt.

Men den gang ei!

Nå kommer altså et forslag i 12 time som river alt ned, et særdeles dårlig forslag sådan!

Og det før vi rekker å trekke pusten etter forrige utspill i Telen.

Vi ber om at dere slutter med disse hastevedtakene!

1,372 milliarder i gjeld, kan neppe komme som lyn fra klar himmel på noen!

Det er mennesker som stadig må slå om til omstillingsmodus. Dette gjør noe med de ansatte!

Lokasjon for Heddal barneskole er underordnet for oss.

Vi har bygd opp en egen kultur og identitet på Heddal barneskole.

Vi har jobbet målrettet og systematisk for å drive en god barneskole helt siden forrige rasering og nedlegging av Yli, Nordbygda og Rygi i 2014.

Dette har vi klart, til tross for svært kritikkverdige fysiske arbeidsforhold for alle ansatte. Vi har klart dette fordi vi har vært et lag! Et lag som består av god ledelse, kompetente lærere og fagarbeidere, kreative vaktmestere, flinke renholdere, ivrige vikarer, lærevillige elever og engasjerte foreldre.

Vi er en enhet!

Til tross for fysiske arbeidsforhold under enhver kritikk, driver vi et godt SFO tilbud og har i år ca 70 elever som benytter seg av dette.

Vi er Notodden kommunes aller største SFO med minst areal.

Våre bekymringer er mange rundt dette forslaget:

  • Vil det bli slik at vi kan risikere å måtte møte opp på morgen SFO på Rygi, så forflyttes for å jobbe på 5-10 trinn på Sem og deretter tilbake på Rygi på SFO på ettermiddagen? Har man i det hele tatt dette i betraktning?
  • Hva da med de som arbeider hos oss som ikke har sertifikat/bil?
  • Står ingenting i arbeidskontrakten at medarbeideren må inneha sertifikat eller disponere bil.
  • Vi undrer også på at det tydeligvis virker så lett å bygge ut Rygi for 10 millioner nå, når Riksantikvaren sa tydelig nei i 2014?
  • Skal man leie brakker til å drive SFO ? Vi estimerer ca 70-80 elever på SFO 2021/2022. Idag har vi ca 50 elever organisert på 3 klasserom ( som elevene tilbringer skoledagen i først ) samt et fellesrom/kjøkken på 30 kvm2 , en komfyr og 1 kjøleskap. De resterende 20 elevene har base på skolekjøkkenet i brakka.

Alle forstår at uten kreative ansatte, så er dette en håpløs situasjon.

Til tross for elendige arbeidsforhold ville vi heller hatt 6 nye år i brakker, enn dette nye forslaget! Og dette kommer fra ansatte som har garderobeplassen sin på elevtoaletter i år 2020!

Denne nye løsningen er ikke pedagogisk forankret og har kun en misjon: Å spare penger.

La de ansatte på Heddal barneskole gjøre det vi kan best:

Nemlig drive en god 1-7 skole i Heddal.