- Nisjer og tjenester er nøkkelen til et aktivt sentrum

Et håndverksmiljø har vokst fram i sentrum. Og hit kommer kundene.