NFKs vendepunkt? Spennende om det er det …

Av

Innsats, tæl og periodevis gode, effektive og giftige overganger. «Nye NFK» er spennende. Bare så trist av kun 200 får være på tribunen.